Pozzo Vecchio della Magna

Pozzo Vecchio della Magna KIT DEGUSTAZIONE

Marche

Marche

Pozzo Vecchio della Magna KIT DEGUSTAZIONE

Composizione

1
36,00 €
Per un totale di 36,00 €

Composizione Pozzo Vecchio della Magna KIT DEGUSTAZIONE

Abbinamenti

Pesce

Antipasti

Zuppe e vellutate

Verdure

Abbinamenti

expand_less

Pesce

Antipasti

Zuppe e vellutate

Verdure